Dag van het Graafschap Ternat

23 oktober

Ternatse feestdag

Op initiatief van de Vrienden van het Graafschap Ternat of de VGT werd de Dag van het Graafschap Ternat

of de Ternatse feestdag op 23 oktober 2013 voor het eerst sober gevierd.

De VGT stelt zich tot doel de herinnering aan het graafschap Cruyckenbourg of Ter-Nat

in het historische hertogdom Brabant levend te houden.

Maar vooral willen de Vrienden van het Graafschap Ternat of Kruikenburg

Ternat als hedendaags GRAAFSCHAP TERNAT in Brabant promoten.

Mededeling van de VGT

https://vrienden-van-het-graafschap-ternat.simpsite.nl/