Nederlandse Gemeynte Ternath 1815-1830/1831/1839

Vanaf 1815 lag de Gemeynte Ternath in de provintie Zuyd-Braband van het Koningryk der Nederlanden.

De Ternattenaren werden voor vijftien jaar Nederlanders en hadden als vorst koning Willem

I der Nederlanden.

Het Frans werd vanaf 1815 ook in Ternath en in het hele arrondissement Brussel systematisch teruggedrongen

door het Nederduits - toenmalige benaming voor het Nederlands.

De  meier ( burgemeester ) en zijn assesoren ( schepenen ) beschikten nog niet over een degelijk gemeentehuis.

Kasteel De Mot werd namelijk pas in het Belgische tijdvak aangekocht.

Het Ternatse plaatselyk bestier ( bestuur ) besprak o.a. deelneming in de kosten van de Steenstraat ( steenweg ).

De gemeente correspondeerde met het arrondissement Brussel, de provincie Zuid-Brabant en ministeries in Brussel.

Uitzonderlijk kwam er al eens een brief uit Den Haag of ´s-Gravenhage.

Kolonel Graaf Hendrik de Fourneau de Cruquenbourg was de belangrijkste inwoner van Ternat.

In 1822 huwde hij Eulalia de Festraets. Hun gezin moest in de maanden na de Belgische Omwenteling

de wijk nemen, eerst naar Aken, dan naar Noord-Nederland.

Graaf Hendrik de Cruquenbourg bleef trouw aan het Koninkrijk der Nederlanden.

Omdat Koning Willem I op 21 september 1815 in Brussel als staatshoofd ingehuldigd werd, vindt er op

VRIJDAG 18 SEPTEMBER 2015 om 19 u. 30 een culturele activiteit in Ternat plaats :

TWEEHONDERD JAAR NEDERLANDS TERNAT 1815-2015

- Hulde aan Koning Willem I

- Uiteenzetting over de Nederlandse Gemeynte Ternath

  door Willi van Cauwelaert, neerlandicus

- Zingen van het Wilhelmus

Zaaltje De Waeterheeren

Verbrugghenstraat 2

( Gemeentehuisstraat / Marktplein )

Neerlandicus Willi van Cauwelaert MA brengt op vrijdag 18 september 2015 in De Waeterheeren te Ternat

hulde aan Koning Willem I der Nederlanden en hij stelt de brochure " 200 jaar Nederlands Ternat " voor.

 

Sites

Gemeente Ternath 1815

https://gemeente-ternath.jouwweb.nl/

Nederlands Ternat 1815-1830/1831

https://brabant.lima-city.de/4-ternat-nederlands.html

 

200 jaar Nederlands Ternat -Leve Koning Willem

www.wattedoen.be/200-jaar-nederlands-ternat-627939.shtml

Ternat - Herdenking Willem I der Nederlanden

editiepajot.com/regios/19/articles/447933

 

Willi wil wijze Willem weer

TERNAT

In het zaaltje van De Waeterheeren in de Gemeentehuisstraat herdenkt Ternattenaar Willi van Cauwelaert, neerlandicus, op vrijdag 18 september Koning Willem I der Nederlanden met een uiteenzetting. Van 1815 tot 1830 waren de Ternattenaren Nederlanders in derovincie Zuyd-Brabant. In de laatste maanden voor de Omwenteling kalkte de gematigde oppositie tegen de Koning 12 maal de letters W op de muren : Wij willen Willem weg, wilde Willem wijzer worden, wij wilden Willem weer. Op 21 september 1815 was Koning Willem I officieel te Brussel als staatshoofd van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden ingehuldigd.

De Gemeynte Ternath met haar zogenamd Plaatselyk Bestuur lag nu in de Provintie Zuyd-braband. De taal van de administratie werd het Nederduiuts (later Nederlands genoemd). Slechts uitzonderlijk kwam het Frans nog voor in officiele stukken. De meier (burgemeester) en de assessoren (schepenen) bestuurden de gemeente volgens de richtlijnen uit Brussel en Den Haag vanwege de Nederlandse regering. In de Nederlandse tijd werd de Steenweg Asse-Edingen gekasseid. Het plaatselijk bestuur van Ternat protesteerde tegen de te hoge "voorziene bijdrage door de gemeente te betalen". De gemeente beschikte toen al over een kantoor voor controle der belastingen. In de parochiekerk liet men het door de Fransen beschadigde orgel herstellen. De belangsrijkste persoon van het dorp was graaf Hendrik de Fourneau de Cruquenbourg, held van de Slag bij Waterloo en kolonel in het Nederlandse leger. In 1830 kozen de plaatselijke bestuurders al snel de kant van de Belgische opstandelingen. Ternats "gepeupel" stond meteen klaar om het kasteel te plunderen. Kolonel Graaf de Cruquenbourg moest later zijn gezin in Aken onderbrengen, waarna ze naar Noord-Nederland vertrokken. (RDS)

17 september 2015 Ternat Goeiedag Ternat 17-09-2015

Goeiedag - Ternat - Home  - bedankt RDS, maar jammer genoeg plaatste Goeiedag het artikel niet online

www.goeiedag.be/ternat/

Over Nederlands Ternat 1815-1830 stond er niets in HLN Ternat - toch kwam er veel volk luisteren

www.hln.be/regio/nieuws-uit-ternat/

Over Gemeynte Ternath 1815 - Leve koning Willem

schreef men niets  in Het Nieuwsblad Ternat en toch kwam er een groot publiek opdagen

www.nieuwsblad.be/regio/ternat/

Commentaar :

Vele inwoners van Ternat vonden het jammer dat Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws

de activiteit " 200 jaar Nederlands Ternat - Leve Koning Willem " hebben doodgezwegen.

Dit terwijl tweehonderd jaar koninkrijk der Nederlanden op alle tv-zenders kwam.

Onder het mom van " geen nieuwswaarde " worden ook de moderne orangisten gedwarsboomd.

Willi van Cauwelaert

Koning Willem, 21 september 1815

Het Koninklijk Huis schenkt aandacht aan de inhuldiging te Brussel op 21 september 1815 van Willem I als eerste Koning der Nederlanden. Koning Willem I werd ingehuldigd in de Staten-generaal ( parlement ) te Brussel, evenals op het Stadhuis te Brussel. Later zou zijn zoon, prins Willem van Oranje als Willem II koning der Nederlanden worden. Graaf Hendrik de Fourneau de Cruquenbourg uit Ternat was als vriend van de prins geen onbekende bij de Koninklijke familie.

www.koninklijkhuis.nl/

Troonrede Koning Willem I op 21 september 1815 te Brussel

Leve Koning Willem, ook in Ternath in de provincie Zuyd-Braband

www.troonredes.nl/troonrede-van-21-september-1815/

 

Tentoonstelling Willem I

Het verloren koninkrijk . willem I en belgie

15 oktober 2015  - 28 maart 2016 stam gent

www.stamgent.be/nl/activiteiten/

Deze zeer aanbevolen tentoonstelling laat o.a. zien hoe tijdens

en na de Belgische Omwenteling de orangisten bedreigd en

aangevallen werden door de aanhangers van het nieuwe regime.

Dat dit ook in Ternat het geval was beschreef ook Dr. Poodt :

het kasteel van de graaf van Ternat werd bijna geplunderd.

De Ternatse grafelijke familie moest de wijk nemen naar Aken.

Nadien verbleef de familie de Fourneau jarenlang in het Noorden.

Tweehonderd jaar later kunnen we schrijven :

" Nog zijn de verenigde Nederlanden niet verloren. "

Willi van Cauwelaert