TV-Mis 900 jaar parochie Ternat

10-03-2012 19:27

TV-Mis n.a.v. parochie Ternat 900

Zondag 11 maart 2012 vindt een plechtige eucharistieviering plaats

in  de Sint-Gertrudiskerk te Ternat,  in het  kader van negenhonderd

jaar Ternatse parochie.