Voorstelling project " Sebastiaan & Carolina - Deel II " op 17 september te Ukkel

17-09-2017 05:28

Op 17 september stelt Brord van de Cauwelaer in Ukkel het project van Roman " Sebastiaan & Carolina - Deel II " voor.

Op het einde van de roman  " Sebastiaan & Carolina "  - Deel I " is het paar al gehuwd.  In het eerste hoofdstuk van

Deel II bevindt de belangrijke vader van Carolina zich in Frankrijk, zodat hij zijn dochter  en haar man Sebastiaan

enkel per brief kan bijstaan. Hij bidt ervoor dat ze op 17 september 1717 het oude riddergoed zullen verwerven.

 

Uitleg over het tweede deel van " Sebastiaan en Carolina " werd op zondag 17 september 2017 ' s namiddags 

door de auteur verstrekt in de aloude herberg " Au Vieux Spijtigen Duivel " te Ukkel. 

 

Het was  namelijk te Ukkel dat Sebastiaan en Carolina op een openbare verkoop op 17 september 1717 in het bezit 

kwamen van een door water omringde motte waarop later een prachtig huis in " Alfen" zou gebouwd worden. 

De aankoop gebeurde " bij het uitgaan van de brandende kaars " . De kaars brandde ook op 17 september 2017. 

 

Werkelijkheid en fantasie gaan bij historiserend romancier Brord van de Cauwelaer hand in hand, 

evenals verleden, heden en toekomst van Brabant.